صفحه اصلی / درمان تکمیلی / مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی
بیمه درمان تکمیلی انفرادی
بیمه درمان تکمیلی انفرادی

مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی

مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی، یکی از رشته بیمه هایی می باشد که لازمه هر فرد می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های بالای درمانی، تنها بیمه ای که میتواند هزینه های هر فرد را جبران  کند، بیمه درمان تکمیلی انفرادی یا گروهی می باشد. انسانها با هر سطح درآمدی باید حداقل یک بیمه درمان تکمیلی را داشته باشند تا بتوانند ریسک های ناشی از هزینه های درمانی را به حداقل برسانند.

چرا بیمه درمان تکمیلی؟
چرا بیمه درمان تکمیلی؟

چرا بیمه درمان تکمیلی انفرادی؟

خیلی از افراد نمیتوانند در مجموعه های بالای ۵۰ نفر کار کنند و تعداد زیادی از مردم نیز به صورت کاملاً فردی مشغول به کار و فعالیت می باشند. پس این افراد چطور برای خود میتوانند بیمه تکمیلی را خرید کنند؟

تنها راه، خرید یک بیمه درمان تکمیلی انفرادی می باشد تا جدا از هر مجموعه ای، هر فرد خود و خانواده خود را تحت پوشش های درمانی قرار دهد.

از طرف دیگر، خیلی از بیمه های تکمیلی به صورت یک طرح واحد ارائه شده و قدرت انتخاب را از مشتری می گیرد. بدین معنی که فرد نمیتواند با توجه به شرایط خود،طرح مورد نظر را انتخاب کرده و شرکت تحت نظر وی باید این طرح را انتخاب و فرد مورد نظر صرفاً باید تایید کند.

اما در بیمه تکمیلی انفرادی که شرکتهایی مثل بیمه سامان، بیمه تعاون، بیمه آرمان و SOS این رشته بیمه ای را ارائه میدهند، فرد میتواند هر طرحی که مناسب وضعیت مالی و شخصی خود میباشد را انتحاب کند.

این انتخاب طرح های مختلف بیمه درمان تکمیلی انفرادی باعث میشود که مردم با فراق بیشتر و بسته به سلایق خود، بیمه خود را انتحاب و خرید کنند.

از طرفی، خرید آنلاین این بیمه در این شرایط حال حاضر، باعث کاهش رفت و آمدها در سطح هر شهر شده و هزینه های هر نفر را کاهش میدهد.

علاوه بر این، خرید آنلاین باعث صرفه جویی در زمان میشود. زیرا وقتی فرد به صورت آنلاین بیمه خود را خرید میکند، ظرف کمتر از یک ساعت میتواند بدون هیچ جابجایی بیمه خود را خرید نماید.

مجموعه هشتگ بیمه با بررسی شرکت های مختلف ارائه دهنده بیمه، طرح ۲ شرکت را به صورت کاملاً آنلاین پیاده سازی نموده است که در اینجا به مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان می پردازیم.

مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی
مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی

مزایای بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

 • الزام نبودن داشتن بیمه پایه از قبیل تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و … برای خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی از مهمترین مزایای این بیمه نامه است و بیمه گذاری که فاقد بیمه گر پایه است می تواند بدون محدودیت با پرداخت ۱۸ درصد اضافه نرخ هر طرحی را که می‌خواهد را در این بیمه نامه داشته باشد.
 • ارائه بیمه انفرادی که ماهیت اصلی این بیمه نامه است و هر فرد می تواند به تنهایی اقدام به خرید بیمه تکمیلی نماید از دیگر مزایای بیمه تکملی انفرادی است، چراکه ارائه بیمه تکمیلی به صورت انفرادی بسیار محدود در حال انجام می باشد.
 • هر فرد می تواند از بین طرح های مختلف، طرح بیمه ای مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نماید.
 • چکابی قبل از عضویت برای فرد متقاضی انجام نمی گیرد و وضعیت سلامت هر یک از متقاضیان با تکمیل فرم پرسشنامه سلامت بررسی می‌شود. بنابراین بیمه‌گذار ابتدا فرم پرسشنامه سلامت را تکمیل می‌کند و در حالت عادی نیاز به چکاپ و انجام معاینات برای بیمه‌شدگان وجود ندارد.

چند نکته مهم در خرید بیمه درمان تکمیلی سامان

 • بیمه گذارانی که بیمه عمر و تشکیل سرمایه دارند می توانند ۱۵ درصد تخفیف در حق بیمه اصلی داشته باشند. البته برای استفاده از این تخفیف داشتن بیمه گر اول شامل تامین اجتماعی و ایرانیان و … لازم می باشد.
 • اگر حق بیمه به صورت نقدی پرداخت شود می توانند ۱۰درصد تخفیف در حق بیمه اصلی داشته باشند.
 • حداکثر تخفیفات قابل ارائه در بیمه درمان تکمیلی انفرادی ۲۵درصد می باشد
 • اگر بیمه شده‌ها بیمه گر اول یا پایه مثل تامین اجتماعی نداشته باشند ۱۸ درصد به حق بیمه ها اضافه می‌شود.
 • در برخی از موارد نیاز به انجام آزمایشات پزشکی از سوی شرکت بیمه سامان  برای صدور بیمه درمان تکمیلی  الزامی می‌باشد.
 • دوره اﻧﺘﻈﺎر برای زاﯾﻤﺎن ۹ ﻣﺎه و برای ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﺧﺎص ۳ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • دوره اﻧﺘﻈﺎر زاﯾﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎ ﻓﻘﻂ درﺻﻮرﺗﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن درﻣﺎن اﻧﻔﺮادی داﺷﺘﻪ و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم (در ﮐﻤﺘﺮ از ۱ ﻣﺎه ) ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن اﻧﻔﺮادی ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 • ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ برای همه هزینه ها ۱۰ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 • اگر می‌خواهید حق بیمه را به صورت اقساطی پرداخت کنید، ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط به این صورت می باشد که از ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ۳۰% ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ۶ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ( ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ۳ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد منظور می‌شود.
پوشش های بیمه تکمیلی انفرادی سامان
پوشش های بیمه تکمیلی انفرادی سامان

پوشش های بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

تعهدات و پوشش‌های بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان به صورت دسته بندی زیر ارائه می‌شود که سقف تعهدات در هر طبقه از دسته‌بندی بر اساس طرح انتخابی و خریداری شده از طرف بیمه شونده متفاوت است:

 • هزینه‌های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانیف، انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود وDa care
 • اعمال جراحی تخصصی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع شامل گامانایف، قلب، پیوندریه، کبد، کلیه و مغز استخوان با احتساب بند۱ (به استثناء دیسک ستون فقرات)
 • هزینه‌های پاراکلینیکی شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام.آر.آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو و دانسیتومتری
 • هزینه‌های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارمثانه، شنوائی سنجی، بینائی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی چشم
 • هزینه‌های جراحی های مجاز سرپایی مانند: شکسته بندی، گچ گیری، ختنه، بخیه کرایوتراپی، اکسیزیون، لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانی
 • جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل: آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوارقلب و فیزیوتراپی
 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری
 • هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین
 • جبران هزینه های ویزیت و دارو (داروهای مجاز کشور )
 • جبران هزینه های دندان پزشکی ( به جز ایمپلنت، لمینت، ارتودنسی، دندان مصنوعی و جراحی لثه )
 • جبران هزینه های درمان نازایی و ناباروری
 • جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری دو چشم
 • هزینه خرید سمعک

شما با مراجعه به سایت هشتگ بیمه و قسمت بیمه درمان تکمیلی انفرادی می توانید در کمتر از یک ساعت بیمه خود را به صورت کاملا آنلاین خرید کنید. لازم به توضیح است که حداقل هزینه لازم برای این بیمه نامه ۲۲۰ هزار تومن می باشد. پس حتما یه سر به سایت ما بزنید تا قیمت ها را مشاهده نمایید.

این مطالب را نیز ببینید!

انگیزه بیمه

آیا انگیزه بیمه حفاظت از شماست !!

آیا انگیزه بیمه حفاظت از شماست !! انواع مختلفی از محصولات بیمه مانند برنامه های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *