صفحه اصلی / مسئولیت

مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست؟ بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، کلیه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقیقی‌ وحقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ …

ادامه مطلب »

بیمه مسئولیت مدنی شهروندی

بیمه مسئولیت مدنی شهروندی   مقدمه از آنجایی که طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب …

ادامه مطلب »

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی اصولا علم وآگاهي بيمه گذاردر مورد پوشش هاي بيمه اي وشرايط بيمه نامه هاي مختلف غير از آنكه اهرم بسيار مفيدي براي وي به شمار مي رود ،بازوي توانايي در شناساندن وارايه خدمات بهتر توسط بيمه گران است.بايد در نظر داشت به همان نسبت كه بيمه گذار …

ادامه مطلب »