صفحه اصلی / بیمه حیوانات خانگی

بیمه حیوانات خانگی

بیمه حیوانات خانگی

بیمه حیوانات خانگی این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و به پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه است) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نیست و هم زمان یا قبل …

ادامه مطلب »